Jezus Chrystus
Król Polski

LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Boże -– zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami

Matko, Boża Rodzicielko – zmiłuj się nad nami

Chryste Królu Polski 20 lutego 2020 roku przez Boga Ojca Intronizowany – zmiłuj się nad nami

Chryste Królu Polski z serc narodu na Króla Polski uproszony – zmiłuj się nad nami

Chryste Królu Polski – nad Nowym Jeruzalem Panujący – zmiłuj się nad nami

Chryste Królu Polski, Królestwo Dwóch Serc Miłości w Polsce tworzący – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski i Matko Boża Królowo Polski – panujcie nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – Boże porządki zaprowadzający w Polsce – zmiłuj się nad nami Polakami

Jezu Chryste Królu Polski – nad Polską czuwający – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski- Polskę oczyszczający z grzechów – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – darzący kraj wybrany nad Wisłą wielkimi łaskami – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – oczyszczający serca, dusze, ducha i umysły Polaków – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – zawsze nad Polską czuwający – zmiłuj się nad nami

Panie Jezu Chryste Królu – zmiłuj się nad nami

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Panie  Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – obdarz nas pokojem.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Chrystus władcą nam.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Chrystus władcą nam.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Chrystus władcą nam.