Jezus Chrystus
Król Polski

AKT INTRONIZACYJNY

Chryste Królu wieków. Nieśmiertelny Boże nasz i Panie! My przedstawiciele

całego Narodu polskiego, z łaski Twojej zebrani tu w Sanktuarium Miłosierdzia

Bożego w Świebodzinie wołamy:

Pragniemy twego Panowania, by nas zło nie opanowało. Oddajemy Ci nasze

żywe serca, bijące miłością. Przyjmij je jako Koronę Twojej Boskiej chwały.

Uniżamy się przed Twoim po Trzykroć Świętym Majestatem.
Zawierzamy Ci wszystko co Polskę stanowi, za przyczyną naszej Hetmanki i Królowej Korony Polskiej,

jej Niepokalanego Serca, przeczystego Serca św. Józefa, za przyczyną św. Jana Pawła II,

wszystkich świętych i błogosławionych naszej Ojczyzny, której na imię Polska.

Oddajemy pod Twoją opiekę Episkopat Polski, Arcybiskupów, Biskupów, Kapłanów, wszystkie Zakony,

Seminaria duchowne i wszystkich powołanych do służby dla Chrystusa Króla Polski, by stanęli duchowo

przy Tronie Chrystusa z wielką miłością i pokorą.

Zawierzamy Tobie Rząd, Parlament, Senat, Sejm, Prezydenta, Premiera, wszystkich Posłów,

Urzędników w Urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Prosimy,

by rządzili sprawiedliwie według Konstytucji Bożej jaką jest Dekalog.

Oddajemy Tobie Rodziny całej Polski, prosząc o błogosławieństwo, by swoje dzieci wychowywały

na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.

Polecamy Ci Boże polską młodzież! Zachowaj ją w cnotach,

by według Twoich odwiecznych praw strzegła depozytu wiary chrześcijańskiej naszych ojców.

Boże w Trójcy Jedyny! Pragniemy na nowo zawrzeć z Tobą przymierze na wzór Abrahama, Izaaka,

Józefa i powtórzyć ze św. Janem Pawłem II: Zgrzeszyliśmy przybijając Cię po raz drugi do krzyża

i nie słuchając natchnień Ducha Świętego.

Przebacz nam nasze słabości, złości, lekceważenie Twoich praw i wszelkie zło. przyjmij na nowo naszą skruchę

i żal za grzechy i prośbę o Twoją miłość do nas i miłosierdzie. My dzieci Twoje i dzieci Maryi, pragniemy iść za Tobą.

Totus Tuus Boże Wszechmogący!

Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! W poczuciu najwyższej odpowiedzialności za losy Ojczyzny,

zbawienie nasze, przyszłych pokoleń i świata całego, zgromadzeni z własnej woli ze wszystkich zakątków Polski,

tu w Świebodzinie obwołujemy Ciebie teraz naszym królem- Królem Polski.

Jezu Chryste uznajemy Cię za Króla Polski!

W tak wyjątkowej dla Polski chwili wołamy z całą mocą:

Króluj nam Chryste! Króluj nam Chryste! Króluj nam Chryste!

I niech się tak stanie.

Amen. Amen. Amen.

Chryste Królu wieków. Nieśmiertelny Boże nasz i Panie! My przedstawiciele całego Narodu polskiego, z łaski Twojej zebrani tu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie wołamy:

Pragniemy twego Panowania, by nas zło nie opanowało. Oddajemy Ci nasze żywe serca, bijące miłością. Przyjmij je jako Koronę Twojej Boskiej chwały.

Uniżamy się przed Twoim po Trzykroć Świętym Majestatem.
Zawierzamy Ci wszystko co Polskę stanowi, za przyczyną naszej Hetmanki i Królowej Korony Polskiej, jej Niepokalanego Serca, przeczystego Serca św. Józefa, za przyczyną św. Jana Pawła II, wszystkich świętych
i błogosławionych naszej Ojczyzny, której na imię Polska.

Oddajemy pod Twoją opiekę Episkopat Polski, Arcybiskupów, Biskupów, Kapłanów, wszystkie Zakony, Seminaria duchowne i wszystkich powołanych do służby dla Chrystusa Króla Polski, by stanęli duchowo przy Tronie Chrystusa z wielką miłością i pokorą.

Zawierzamy Tobie Rząd, Parlament, Senat, Sejm, Prezydenta, Premiera, wszystkich Posłów, Urzędników w Urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich
i gminnych. Prosimy, by rządzili sprawiedliwie według Konstytucji Bożej jaką jest Dekalog.

Oddajemy Tobie Rodziny całej Polski, prosząc o błogosławieństwo, by swoje dzieci wychowywały na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.

Polecamy Ci Boże polską młodzież! Zachowaj ją w cnotach, by według Twoich odwiecznych praw strzegła depozytu wiary chrześcijańskiej naszych ojców.

Boże w Trójcy Jedyny! Pragniemy na nowo zawrzeć z Tobą przymierze na wzór Abrahama, Izaaka,

Józefa i powtórzyć ze św. Janem Pawłem II: Zgrzeszyliśmy przybijając Cię po raz drugi do krzyża i nie słuchając natchnień Ducha Świętego.

Przebacz nam nasze słabości, złości, lekceważenie Twoich praw i wszelkie zło. przyjmij na nowo naszą skruchę

i żal za grzechy i prośbę o Twoją miłość do nas i miłosierdzie. My dzieci Twoje i dzieci Maryi, pragniemy iść za Tobą.

Totus Tuus Boże Wszechmogący!

Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! W poczuciu najwyższej odpowiedzialności za losy Ojczyzny, zbawienie nasze, przyszłych pokoleń i świata całego, zgromadzeni
z własnej woli ze wszystkich zakątków Polski,

tu w Świebodzinie obwołujemy Ciebie teraz naszym królem- Królem Polski.

Jezu Chryste uznajemy Cię za Króla Polski!

W tak wyjątkowej dla Polski chwili wołamy z całą mocą:

Króluj nam Chryste!
Króluj nam Chryste!
Króluj nam Chryste!

I niech się tak stanie.

Amen. Amen. Amen.